Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (2021)

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (2021)

Punkt konsultacji zakończony: 2020-10-29

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry